Thảo luận:ký hiệu

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

"kí hiệu" hay "ký hiệu"?[sửa]

Đề tài này chắc cũ rích rồi, nhưng tôi đảo một vòng Wiktionary thì không thấy. Nhưng xem vài từ thì thấy toàn bộ viết "i" thay cho "y".

  • Theo dữ liệu từ điển tiếng Việt của Hồ Ngọc Đức thu thập, thì chỉ có chữ "ký hiệu" chứ không có "kí hiệu". Một số từ điển Việt-Anh, Việt-Pháp cũng vậy.
  • Theo từ điển BKTTVN, thì ngược lại, chỉ có "kí hiệu" chứ không có "ký hiệu".
  • Theo từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (tôi tham khảo bản in năm 1992 cách đây lâu lắm rồi, nhưng nhớ chính xác), thì các từ như "ký hiệu" sẽ ghi "x. kí hiệu", còn "kí hiệu" thì "cv. ký hiệu" kèm giải thích. Tương tự với một loạt trường hợp "i" và "y" khác, cũng như "qu + y" (tức là "nội qui x. nội quy" còn "nội quy cv. nội qui, giải thích bi bô...").

Không rõ ở đây vấn đề này được thảo luận chưa, ở đâu và ra sao? --Jcisio (thảo luận) 17:28, ngày 19 tháng 2 năm 2009 (UTC)