Thảo luận:liên

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

I suppose the IPA here is not for this word. (ghe lain?) Amikeco (thảo luận) 11:12, ngày 17 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]