Thảo luận:nguyên tắc

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Từ điển mở Wiktionary

nguyên tắc là những qui dịnh căn trong đời sống xã hội của cá nhân hay tổ chức về sự việc, hành động.