Thảo luận Bản mẫu:-info-

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

Nên dùng thống nhất tên tiêu bản giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt[sửa]

Tôi thấy tiêu bản này được sử dụng nhiều trong các mục từ Tiếng Việt và tương đương với Template:wikipedia trong bản Tiếng Anh.

Theo tôi, ta nên thống nhất việc sử dụng các tiêu bản giống như bản Tiếng Anh để dễ dàng bổ sung các từ mới.

Trong bản tiếng Việt cũng đã có Template:wikipedia với tính năng tương tự nhưng đã lỗi thời. Tạm thời tôi đã đổi hướng của Template:wikipedia để trỏ về -info-.