Thảo luận Thành viên:AvocatoBot

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Please, Do not leave your message here. You can contact my operator using any of the following: