Thảo luận Thành viên:Fête Phung

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

lưu lớp[sửa]

Yes, it is correct! Nguyentrongphu (thảo luận) 20:37, ngày 10 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Yes, however, ở lại ban is the weird expression. People never use it. It's like in English; there could be many grammatically correct expressions, but no one really uses it. Nguyentrongphu (thảo luận) 21:57, ngày 15 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Mất dạy[sửa]

No, it just means being "rude." Nguyentrongphu (thảo luận) 08:07, ngày 12 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Ở lại lớp[sửa]

No, it is not restricted to age. Nguyentrongphu (thảo luận) 07:09, ngày 27 tháng 12 năm 2016 (UTC)