Thể loại:Mục từ theo hệ thống viết

Từ điển mở Wiktionary

Thể loại này chứa những trang và thể loại của các hệ thống viết mà có trong quyển Wiktionary này.

Thể loại con

Thể loại này có 13 thể loại con sau, trên tổng số 13 thể loại con.