Bước tới nội dung

Thể loại:Từ tiếng Afrikaans gốc German Tây

Từ điển mở Wiktionary

Các từ tiếng Afrikaans gốc German Tây.

Thể loại này hợp lý nhất là chỉ chứa các thể loại con. Các mục từ cũng có thể được xếp ở đây, khi nó có nguồn gốc không rõ ràng. Nếu bạn biết chính xác nguồn gốc của một mục từ, vui lòng chỉnh sửa và đưa nó vào thể loại con.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.