Thể loại:Tiếng Mongghul

Từ điển mở Wiktionary

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

M