Trợ giúp:Liên kết giữa ngôn ngữ

Từ điển mở Wiktionary

Cơ bản[sửa]

Liên kết interwiki là một liên kết đặc biệt từ một trang trên Wiktionary tiếng Việt đến một trang tương tự trên một dự án Wikimedia khác. Các liên kết này không tự hiển thị trong trang mà được hiển thị trên thanh công cụ ở bên trái.

Liên kết giữa các ngôn ngữ bao gồm tiền tố ngôn ngữ và sau đó là tên của trang ([[en:word]]}}. Nếu bạn muốn liên kết đến một trang nội bộ Wiktionary khác ở dạng liên kết màu xanh lam thay vì interwiki, chẳng hạn như trên các trang thảo luận, hãy thêm dấu hai chấm (:) ngay sau hai dấu ngoặc vuông bên trái ([[:en:word]]}} (sẽ thành en:word).

Bạn cũng có thể liên kết đến các dự án khác của Wikimedia Foundation bằng cách sử dụng các tiền tố tương ứng của chúng. Ví dụ [[s:vi:Trang Chính]] liên kết đến Wikisource tiếng Việt (xin lưu ý rằng tiền tố dự án nằm ở đầu trước).

Xem trang meta-wiki để biết tiền tố dự án có sẵn và thông tin chi tiết nếu muốn liên kết interwiki. Để biết danh sách đầy đủ các ngôn ngữ và mã ngôn ngữ hiện tại, hãy xem Danh sách các Wikipedia trên Wikipedia.

Mục từ[sửa]

Trong không gian tên chính (Mục từ), interwiki luôn liên kết đến các trang mục từ có cùng tiêu đề, ngay cả khi trang đó là trang đổi hướng. Điều này khác với phương pháp dựa trên bản dịch của Wikipedia. Không cần thiết phải thêm các liên kết như vậy vào Wiktionary tiếng Việt bằng tay vì việc này được thực hiện bởi hệ thống nội bộ. Trong Thể loại, Wiktionary, Trợ giúp và các không gian tên khác, nó được xử lý trên Wikidata.

Trang không gian tên khác[sửa]

Liên kết interwiki trong các không gian tên khác, chẳng hạn như đối với các bản mẫu, có chức năng liên kết các trang tương tự (không nhất thiết phải có tiêu đề giống hệt nhau). Để biết chi tiết về cách đặt liên kết interwiki trên các bản mẫu, hãy xem trang này ở Wikipedia.

Xem thêm[sửa]