Wiktionary:Liên lạc

Từ điển mở Wiktionary

Thông tin quan trọng: Wiktionary, một từ điển mở dựa trên wiki, được điều hành bởi các tình nguyện viên. Mặc dù Wiktionary cung cấp dịch vụ miễn phí mà không có quảng cáo, nó là một doanh nghiệp tư nhân và được tư nhân tài trợ. Wiktionary không có "ban biên tập", nội dung mục từ trong Wiktionary được viết bởi các tình nguyện viên trên khắp thế giới. Vui lòng xem Wiktionary:Giới thiệu để biết thêm thông tin.


Liên lạc với chúng tôi!