Bước tới nội dung

Wiktionary:Từ tái tạo

Từ điển mở Wiktionary

Khi đọc từ nguyên ở đây, có thể bạn đôi khi gặp dấu hoa thị (*) đằng trước một từ của tiếng cổ đại hay tiếng tiền sử. Lý do là các nhà ngôn ngữ học đã suy đoán tới chuỗi âm vị này dùng âm vị tương tự trong một số ngôn ngữ hiện đại. Các nhà ngôn ngữ học không bao giờ khám phá ra bằng chứng rằng từ này bao giờ tồn tại, nhưng Wiktionary tiếng Việt vẫn bao gồm những từ tái tạo quan trọng ở từ nguyên để đưa ra một trường hợp có thể.