Bước tới nội dung

Wiktionary:Yêu cầu mục từ

Từ điển mở Wiktionary
Viết tắt:
WT:YCMT
Yêu cầu mục từ

Chúng ta đang xây dựng bộ từ điển này. Vì dự án này chưa có nhiều người giúp đỡ, website này vẫn thiếu nhiều mục từ cơ bản cần thiết. Bạn có thể giúp một tay! Xin mời bạn ghi vào những mục từ mà bạn muốn xem bằng cách nhấn vào nút dưới. Hãy liệt kê các tên mà mục từ này có thể được gọi, và cung cấp một định nghĩa sơ qua nếu có thể. Cảm ơn bạn nhiều!


Mục từ cần viết

Xem thêm

Còn thắc mắc? Mời vào: