Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. (Hoá học) Natri.

Chữ Nôm[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span lang="vi" style="font-family: &#39;HAN NOM A&#39;, &#39;HAN NOM B&#39;, &#39;Arial Unicode MS&#39;, &#39;Lucida Sans Unicode&#39;, &#39;TITUS Cyberbit Basic&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;MS Mincho&#39;, sans-serif; font-size: 150%; line-height: 1em;">鈉</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hani" lang="zh">鈉</span>” bên trên. (trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

nột, nhụt, nạp, lụt

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰ʔt˨˩ ɲṵʔt˨˩ na̰ːʔp˨˩ lṵʔt˨˩ no̰k˨˨ ɲṵk˨˨ na̰ːp˨˨ lṵk˨˨ nok˨˩˨ ɲuk˨˩˨ naːp˨˩˨ luk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
not˨˨ ɲut˨˨ naːp˨˨ lut˨˨ no̰t˨˨ ɲṵt˨˨ na̰ːp˨˨ lṵt˨˨