над

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Giới từ[sửa]

над

 1. Trên, ở trên.
  лампа висит над столом — ngọn đèn treo ở trên bàn
  над городом пролетел самолёт — phi cơ bay qua [trên] thành phố
  возвышаться над чем-либо — nổi cao lên trên cái gì
  над уровнем моря — trên mực nước biển, so với mực nước biển
 2. (после слов со знач. "властвовать", "господствовать") đối với.
  иметь власть над кем-л. — có quyền lực đối với ai
  (после слов со знач. — "работать", "заниматься") về; часто на переводиться; работать над какой-л. проблемой — nghiên cứu [về] vấn đền gì
  работать над проектом — làm (nghiên cứu, soạn, thảo) dự án
  заснуть над книгой а) — ngủ thiếp trên sách; б) перен. — đọc một cuốn sách rất chán
  работать над диссертацией — viết luận án, làm luận văn

Tham khảo[sửa]