Bản mẫu:@bóng

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

nghĩa bóng