Bản mẫu:IPA3/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

So sánh các bản mẫu IPA
Bản mẫu Ghi chú
{{IPA}}
{{IPA
| 1 = IPA notation
| 2 = Alternative IPA notation
| 3 = Alternative IPA notation
| 4 = Alternative IPA notation
}}
Không dùng mã ngôn ngữ
{{IPA2}}
{{IPA2
| 1 = IPA notation
| 2 = Alternative IPA notation
| 3 = Alternative IPA notation
| 4 = Alternative IPA notation
}}
Không dùng mã ngôn ngữ
{{IPA3}}
{{IPA3|ita|IPA notation|Alternative IPA notation}}
Dùng được mã ngôn ngữ ISO 639-1, 639-2 và 639-3
(2 chữ và 3 chữ)
{{IPA4}}
{{IPA4|it|IPA notation|Alternative IPA notation}}
Không dùng được mã ngôn ngữ 3 chữ số 639-2 và 639-3 nếu có mã ngôn ngữ ISO 639-1