Bản mẫu:Navbar/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Những ví dụ

{{Navbar|{{subst:PAGENAME}}|mini=1}}
{{Navbar|{{subst:PAGENAME}}|plain=1}}
{{Navbar|{{subst:PAGENAME}}|mini=1|nodiv=1}}
{{Navbar|{{subst:PAGENAME}}|plain=1|nodiv=1}}
{{Navbar|{{subst:PAGENAME}}|miniv=1}}
{{Navbar|{{subst:PAGENAME}}|viewplain=1}}
{{Navbar|{{subst:PAGENAME}}|miniv=1|nodiv=1}}
{{Navbar|{{subst:PAGENAME}}|viewplain=1|nodiv=1}}
{{Navbar|{{subst:PAGENAME}}|fontcolor=green}}
{{subst:PAGENAME}} sẽ thay thế bằng tên của bản mẫu khi máy chủ xử lý.
{{Navbar|Navbar/doc}} cho ra:

Chú ý đối với thành viên có thể truy cập bản mẫu này[sửa]

Tiêu bản này được hiển thị ở rất nhiều trang, do đó xin hãy thật cẩn trọng khi sửa đổi tại đây. Việc kiểm thử bản mẫu (riêng cho Tnavbar) để chắc chắn bản mẫu hoạt động đúng đắn được khuyến cáo trước khi thực hiện thay đổi nào.

Ví dụ[sửa]

{{Navbar|Tên bản mẫu|mini= |nodiv= |fontcolor= }}

Tham số bắt buộc[sửa]

  • {{Navbar|Tên bản mẫu}} tên bản mẫu là bắt buộc.

Tham số tùy chọn[sửa]

Tùy chọn Tham số Cho ra...
Thường
Thường {{Navbar|Tên bản mẫu}}
Không có chữ "Hộp này:". {{Navbar|Tên bản mẫu|plain=1}}
Dùng để trộn trong văn bản. {{Navbar|Tên bản mẫu|nodiv=1}} Đây là dòng chữ chữ chữ
Trộn không có chữ "Hộp này:". {{Navbar|Tên bản mẫu|plain=1|nodiv=1}} Đây là dòng chữ chữ chữ
Dành cho tùy chọn màu. {{Navbar|Tên bản mẫu|fontcolor=màu tiếng Anh}}
Mini
Khiến cho Tnavbar hiển thị theo dạng mini: {{Navbar|Tên bản mẫu|mini=1}}
Dùng để "trộn" vào văn bản. {{Navbar|Tên bản mẫu|mini=1|nodiv=1}} Đây là dòng chữ chữ chữ
Chỉ cho xem
Đối với tùy chọn truy cập đơn giản hơn. {{Navbar|Tên bản mẫu|miniv=1}}
Đối với tùy chọn truy cập đơn giản hơn đầy đủ. {{Navbar|Tên bản mẫu|viewplain=1}}