Trang được nhúng nhiều nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 20:39, ngày 22 tháng 5 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 cái trước) (50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:=nn/div‏‎ (được sử dụng trong 235.573 trang)
 2. Bản mẫu:=nn‏‎ (được sử dụng trong 235.573 trang)
 3. Bản mẫu:-ref-‏‎ (được sử dụng trong 206.888 trang)
 4. Bản mẫu:R:FVDP‏‎ (được sử dụng trong 206.551 trang)
 5. Bản mẫu:-noun-‏‎ (được sử dụng trong 123.762 trang)
 6. Bản mẫu:-pron-‏‎ (được sử dụng trong 121.355 trang)
 7. Bản mẫu:-eng-‏‎ (được sử dụng trong 111.728 trang)
 8. Bản mẫu:IPA‏‎ (được sử dụng trong 88.160 trang)
 9. Bản mẫu:term‏‎ (được sử dụng trong 73.129 trang)
 10. Bản mẫu:isValidPageName‏‎ (được sử dụng trong 50.861 trang)
 11. Mô đun:isValidPageName‏‎ (được sử dụng trong 50.855 trang)
 12. Bản mẫu:-adj-‏‎ (được sử dụng trong 49.436 trang)
 13. Bản mẫu:-fra-‏‎ (được sử dụng trong 43.995 trang)
 14. Bản mẫu:see-entry‏‎ (được sử dụng trong 41.757 trang)
 15. Bản mẫu:-verb-‏‎ (được sử dụng trong 39.619 trang)
 16. Bản mẫu:Cyrl char‏‎ (được sử dụng trong 35.710 trang)
 17. Bản mẫu:-rus-‏‎ (được sử dụng trong 35.680 trang)
 18. Mô đun:ViePron‏‎ (được sử dụng trong 34.768 trang)
 19. Mô đun:ViePron/dialects‏‎ (được sử dụng trong 34.768 trang)
 20. Bản mẫu:vie-pron‏‎ (được sử dụng trong 34.767 trang)
 21. Bản mẫu:vie-pron/Bảng‏‎ (được sử dụng trong 34.742 trang)
 22. Bản mẫu:-translit-‏‎ (được sử dụng trong 34.403 trang)
 23. Bản mẫu:Latn‏‎ (được sử dụng trong 34.387 trang)
 24. Mô đun:Danh sách‏‎ (được sử dụng trong 34.236 trang)
 25. Bản mẫu:list‏‎ (được sử dụng trong 34.229 trang)
 26. Bản mẫu:-vie-‏‎ (được sử dụng trong 33.467 trang)
 27. Bản mẫu:RusTC‏‎ (được sử dụng trong 31.968 trang)
 28. Bản mẫu:RusTri‏‎ (được sử dụng trong 31.968 trang)
 29. Bản mẫu:Rus1C‏‎ (được sử dụng trong 31.968 trang)
 30. Bản mẫu:RusTCVie‏‎ (được sử dụng trong 31.967 trang)
 31. Bản mẫu:RusTriVie‏‎ (được sử dụng trong 31.967 trang)
 32. Bản mẫu:RusTCEng‏‎ (được sử dụng trong 31.967 trang)
 33. Bản mẫu:RusTriEng‏‎ (được sử dụng trong 31.967 trang)
 34. Bản mẫu:RusTCDeu‏‎ (được sử dụng trong 31.967 trang)
 35. Bản mẫu:RusTriDeu‏‎ (được sử dụng trong 31.967 trang)
 36. Bản mẫu:Rus1KH‏‎ (được sử dụng trong 31.967 trang)
 37. Bản mẫu:Rus1CEng‏‎ (được sử dụng trong 31.967 trang)
 38. Bản mẫu:RusTrans‏‎ (được sử dụng trong 31.967 trang)
 39. Bản mẫu:RusTransVie‏‎ (được sử dụng trong 31.966 trang)
 40. Bản mẫu:RusTransKH‏‎ (được sử dụng trong 31.966 trang)
 41. Bản mẫu:RusTransEng‏‎ (được sử dụng trong 31.966 trang)
 42. Bản mẫu:RusTransDeu‏‎ (được sử dụng trong 31.966 trang)
 43. Bản mẫu:-rus-trans-‏‎ (được sử dụng trong 31.964 trang)
 44. Bản mẫu:RusTVVie‏‎ (được sử dụng trong 31.735 trang)
 45. Bản mẫu:RusTVEng‏‎ (được sử dụng trong 31.735 trang)
 46. Bản mẫu:RusTVDeu‏‎ (được sử dụng trong 31.735 trang)
 47. Bản mẫu:RusTV‏‎ (được sử dụng trong 30.813 trang)
 48. Bản mẫu:m‏‎ (được sử dụng trong 29.585 trang)
 49. Bản mẫu:RusTVs‏‎ (được sử dụng trong 26.992 trang)
 50. Bản mẫu:-forms-‏‎ (được sử dụng trong 22.545 trang)

Xem (50 cái trước) (50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).