Bản mẫu rủi ro cao này đang bị khóa hạn chế sửa đổi để ngăn chặn phá hoại.

Bản mẫu:R:FVDP

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể được dùng trong phần "Tham khảo" hoặc trên các trang thảo luận để chú thích cho nguồn Hồ Ngọc Đức, chủ biên (1997–2004) Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí[1], Đại học Leipzig, viết tắt là FVDP.

Tham số

 • |1= – tên của mục từ trong FVDP. Nếu tham số này không được nêu, tên của mục từ trên Wiktionary sẽ được dùng.
 • |db= – một trong các mã có hai chữ cái dưới đây, dùng để nêu cơ sở dữ liệu trong FVDP chứa mục từ. Nếu tham số này không được nêu, |db=vv sẽ được dùng mặc định.
  • |db=ev – Anh–Việt
  • |db=ve – Việt–Anh
  • |db=fv – Pháp–Việt
  • |db=vf – Việt–Pháp
  • |db=dv – Đức–Việt
  • |db=vd – Việt–Đức
  • |db=vv – Việt–Việt
  • |db=nv – Na Uy–Việt
  • |db=rv – Nga–Việt (liên kết đến tập ZIP có thể tải xuống ở định dạng DICT)