Bản mẫu:R:Thiều Chửu

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  • Thiều Chửu, Hán Việt Tự Điển, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 1999, Hà Nội (dựa trên nguyên bản năm 1942 của nhà sách Đuốc Tuệ, Hà Nội).