Bản mẫu:Rus1KH

Từ điển mở Wiktionary

Tiêu bản này cho ra chuyển tự của một chữ tiếng Nga theo chuyển tự khoa học. Nếu mà chữ này có trọng âm, thì hãy dùng {{Rus1KH|э|'}} để nhận

è

Tiêu bản này dùng bởi {{RusTransKH}}.