Bản mẫu:RusTransKH

Từ điển mở Wiktionary

Tiêu bản này cho ra chuyển tự của một dãy chữ tiếng Nga (đến 30 chữ) bằng {{Rus1KH}}. Ví dụ:

{{RusTransKH|а|в|т|о|м|о|б|и|л|е|с|т|р|о|'|е|н|и|е}}

cho ra

avtomobilestroenie.