Bản mẫu:RusTransDeu

Từ điển mở Wiktionary


Tiêu bản này cho ra cách chuyển tự một chuỗi tiếng Nga (cho đến 30 chữ) theo cách chuyển tự Đức. Nó dùng tiêu bản phụ {{RusTriDeu}}. Chẳng hạn cho mục từ автомобилестроение:

{{RusTransDeu|а|в|т|о|м|о|б|и|л|е|с|т|р|о|'|е|н|и|е}}

cho ra:

awtomobilestrojenije

Bạn có thể đưa tiêu bản này vào mục từ tiếng Nga ở phần "Chuyển tự".

Xem thêm[sửa]