Bản mẫu:RusTransVie

Từ điển mở Wiktionary


Tiêu bản này cho ra cách chuyển tự một chuỗi tiếng Nga (cho đến 30 chữ) theo chuyển tự tiếng Việt, dùng tiêu bản phụ {{RusTriVie}}. Chẳng hạn cho mục từ автомобилестроение:

{{RusTransVie|а|в|т|о|м|о|б|и|л|е|с|т|р|о|'|е|н|и|е}}

cho ra:

avtomobilextroieniie

Bạn có thể đưa tiêu bản này vào mục từ tiếng Nga ở phần "Chuyển tự".

Xem thêm[sửa]