Bản mẫu:also

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: {{{1}}}