Bước tới nội dung

Bản mẫu:calque

Từ điển mở Wiktionary

Dịch sao phỏng từ translingual term