Bản mẫu:con rối/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Sử dụng Kết quả hiển thị
Chưa bị cấm {{con rối|tên người dùng}}
Đã bị cấm
(nghi ngờ)
{{con rối|tên người dùng|blocked}}
Đã bị cấm
(khẳng định)
{{con rối|tên người dùng|confirmed}}
Đã bị cấm
(khẳng định có bằng chứng)
{{con rối|tên người dùng|confirmed|evidence=''liên kết đến bằng chứng''}}

Thể loại[sửa]

Bản mẫu này đưa các trang được gắn vào thể loại thích hợp trong các thể loại sau: