Bản mẫu:crk-IPA

Từ điển mở Wiktionary

IPA(ghi chú): [t͡srk-ɪpˈpʌ]