Wiktionary:IPA

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tại Wiktionary, bảng mẫu tự phiên âm quốc tế (IPA) cho việc phát âm từ ngữ có thể tuân theo một số quy ước nhất định.

Việc nghĩ ra cách phiên âm có vẻ mơ hồ. Tất cả các ngôn ngữ (nhất là tiếng Anh) có nhiều phương ngữ và giọng điệu, và ngay cả một người nào đó thường phát âm một âm vị bằng nhiều cách khác nhau. Hơn nữa thường có nhiều nét trong cách phát âm không thật quan trọng. Ví dụ bằng tiếng Việt từ “ong” được phát âm như [ʔawŋm͡] (tại Hà Nội), nhưng /ɔŋ/ là cách phiên âm thích đáng. Tất nhiên, cũng có thể viết phiên âm là /ʔaʊ̯ŋ/, hoặc /ɔŋm͡/, và nhiều cách khác – và tất cả các cách này đều đủ để miêu tả cách phát âm một cách đúng đắn.

Tiếng Việt

Các mục từ tiếng Việt trong Wiktionary phiên âm 6 giọng tiếng Việt có những thành phố tiêu biểu là Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Vinh, Thanh Chương, và Hà Tĩnh. Các giọng địa phương có nhiều khác biệt về phụ âm và thanh điệu. Bảng này sử dụng các dấu thanh điệu chính thức của IPA:

Số Dấu Ý nghĩa
5 Cao nhất
4 Cao
3 Vừa
2 Thấp
1 Thấp nhất

Nếu thiết bị của bạn có một phông chữ hỗ trợ các dấu này đầy đủ, một loạt dấu thanh điệu sẽ hợp nhất thành một dòng lên xuống. Xem thí dụ trên bảng IPA chính thức. Nếu không có phông chữ nào hỗ trợ IPA đầy đủ, các thành viên đã đăng ký có thể bật font chữ đa năng “DejaVu Sans” tại trang Tùy chọn. Công cụ này cần một trình duyệt hiện đại như Internet Explorer 9 trở lên, Mozilla Firefox 3.5 trở lên, Google Chrome 4.0 trở lên, Safari 3.1 trở lên, hay Opera 10 trở lên.

Tiếng Anh

Wiktionary tiếng Việt thường bao gồm cách phát âm giọng Anh ở các mục từ tiếng Anh.

Nếu bạn hiểu IPA, bạn có thể bổ sung cách phát âm theo những giọng khác, như giọng Mỹ, Úc, v.v.

Xem thêm

Wikipedia-logo.png
Wikipedia có bài viết về: