Bản mẫu:eng-verb/getPastP

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách dùng[sửa]

Đây là tiêu bản phụ cho {{eng-verb}}. Không nên xài nó thẳng.

Nếu tham số thứ hai hay thứ ba là "d" hay "ed", cho ra "{1}{2}{3|}".

 • {{eng-verb|cr|i|ed}}
 • {{eng-verb|trek|k|ed}}
 • {{eng-verb|dye|d}}
 • {{eng-verb|free|d}}
 • {{eng-verb|hoe|d}}

Còn nếu tham số thứ hai hay thứ ba là "es", cho ra "{1}[{2}]ed".

 • {{eng-verb|buzz|es}}
 • {{eng-verb|hiss|es}}
 • {{eng-verb|perplex|es}}
 • {{eng-verb|scratch|es}}
 • {{eng-verb|slosh|es}}
 • {{eng-verb|bus|s|es}}

Còn nếu tham số hai và tham số ba nối với nhau là "ying", cho ra "{TÊNTRANG}d".

 • {{eng-verb|t|y|ing}}

Còn nếu tham số thứ hai hay thứ ba là "ing", cho ra "{1}[{2}]ed".

 • {{eng-verb|admir|ing}}

Còn nếu có ba tham số trở lên, cho ra {4}/{3}

 • {{eng-verb|sets|setting|set}}
 • {{eng-verb|does|doing|did|done}}
 • {{eng-verb| inf= - | can | - | could | - }}

Nếu không thì cho ra {TÊNTRANG}ed

 • {{eng-verb}}

eng-verb/getPastPed