Bản mẫu:eng-verb

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách dùng[sửa]

Tiêu bản này chia các động từ quy ước.

{{eng-verb}}
{{eng-verb|...|es}}
{{eng-verb|...|d}}
{{eng-verb|...|ing}}
{{eng-verb|...s|...ing|...d }}
{{eng-verb|...s|...ing|...d|...d}}

Các tham số[sửa]

Many verbs form the third-person singular by adding -s, the past by adding -ed, and the present participle by adding -ing. For such verbs, no parameters are necessary:

{{eng-verb}}

To specify -es for the present third-person singular form:

{{eng-verb|base=buzz|buzz|es}}
{{eng-verb|base=hiss|hiss|es}}
{{eng-verb|base=perplex|perplex|es}}
{{eng-verb|base=scratch|scratch|es}}
{{eng-verb|base=slosh|slosh|es}}

Verbs ending in -ee, -ie, or -ye add only -d for the past tense:

{{eng-verb|dye|d}}
{{eng-verb|free|d}}
{{eng-verb|base=hoe|hoe|d}}

For verbs that add, drop, or replace final letters in the stem, specify the stem and the stem change:

{{eng-verb|base=admire|admir|ing}} (dropped the -e)
{{eng-verb|base=bus|bus|s|es}} (added an s)
{{eng-verb|base=cry|cr|i|ed}} (changed the -y to -i)
{{eng-verb|base=tie|t|y|ing}} (changed the -ie to -y)
{{eng-verb|base=trek|trek|k|ed}} (added a k)


Mặc định là các dạng cổ được đưa vào bảng. Để ẩn các dạng cổ khỏi bảng chia một động từ hiện đại, hãy cho vào archaic = 0.

Nếu động từ bất quy ước, hãy xem Thể loại:Tiêu bản chia động từ tiếng Anh.