Bản mẫu:eng-conj

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này chia các động từ quy ước.

{{eng-verb}}
{{eng-verb|...|es}}
{{eng-verb|...|d}}
{{eng-verb|...|ing}}
{{eng-verb|...s|...ing|...d }}
{{eng-verb|...s|...ing|...d|...d}}

Các tham số[sửa]

Nhiều động từ ở ngôi thứ ba số ít bằng cách thêm -s, quá khứ bằng cách thêm -ed, và hiện tại phân từ bằng cách thêm -ing. Đối với những động từ như vậy, không cần tham số nào:

{{eng-verb}}

Để cụ thể hóa -es cho dạng số ít ngôi thứ ba hiện tại:

{{eng-verb|base=buzz|buzz|es}}
{{eng-verb|base=hiss|hiss|es}}
{{eng-verb|base=perplex|perplex|es}}
{{eng-verb|base=scratch|scratch|es}}
{{eng-verb|base=slosh|slosh|es}}

Động từ kết thúc bằng -ee, -ie, or -ye và chỉ có -d cho thì quá khứ:

{{eng-verb|dye|d}}
{{eng-verb|free|d}}
{{eng-verb|base=hoe|hoe|d}}

Đối với các động từ thêm, bớt hoặc thay thế các chữ cái cuối cùng trong gốc, hãy chỉ định gốc sự thay đổi:

{{eng-verb|base=admire|admir|ing}} (dropped the -e)
{{eng-verb|base=bus|bus|s|es}} (added an s)
{{eng-verb|base=cry|cr|i|ed}} (changed the -y to -i)
{{eng-verb|base=tie|t|y|ing}} (changed the -ie to -y)
{{eng-verb|base=trek|trek|k|ed}} (added a k)


Mặc định là các dạng cổ được đưa vào bảng. Để ẩn các dạng cổ khỏi bảng chia một động từ hiện đại, hãy cho vào archaic = 0.

Nếu động từ bất quy ước, hãy xem Thể loại:Bản mẫu chia động từ tiếng Anh.

Xem thêm[sửa]

  • {{eng-verb-2}} – đơn giản hơn; sử dụng ở đầu phần định nghĩa