Bước tới nội dung

Bản mẫu:calque

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ Bản mẫu:etym-calque)

Dịch sao phỏng từ translingual term