Bản mẫu:form of/doc

Từ điển mở Wiktionary

Đây là bản mẫu tổng quát của kiểu bản mẫu dạng từ. Nó có thể được sử dụng để áp dụng kiểu chuẩn cho dòng định nghĩa của bất kỳ từ nào.

Nếu đã có sẵn một bản mẫu tương tự khác, bạn nên sử dụng bản mẫu đó thay vì bản mẫu này. Bản mẫu này không nên được sử dụng trong các bản mẫu khác, chỉ được sử dụng trực tiếp trong các mục từ.

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này sử dụng các tham số chung giống như {{t}} và nó sử dụng cùng một quá trình xử lý hậu kỳ đối với các tham số.

1=
Mã ngôn ngữ của mục từ cần liên kết.
2=
Tên dạng từ định nghĩa, không có "của" ở cuối.
3=
Tên mục từ được liên kết với.
4=
Văn bản hiển thị dưới dạng tiêu đề của liên kết, nếu khác với mục từ.
t= hoặc 5=
Một bản dịch nghĩa ngữ của từ này.
tr=
Chuyển ngữ cho các từ không phải chữ Latinh, nếu khác với từ được tạo tự động.
sc=
Mã tập lệnh, nếu cần thiết.

Ví dụ[sửa]

{{form of|en|dạng khác|word}}

Dạng khác của word

{{form of|en|dạng khác|word link|link name}}

Dạng khác của link name