Bản mẫu:given name

Từ điển mở Wiktionary

Một tên dành cho unknown-gender