Bước tới nội dung

Bản mẫu:initialism of

Từ điển mở Wiktionary

Từ viết tắt từ chữ đầu với cách đọc ghép âm của .