Bản mẫu:lang

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{catlangcode|xx|qwertys}}

[tạo] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu