Bước tới nội dung

Bản mẫu:nld-adj form of/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Trang grote:

{{nld-adj form of|infl|groot}}

Dạng biến của groot


Trang groots:

{{nld-adj form of|part|groot}}

Dạng bộ phận của groot


Trang groter:

{{nld-adj form of|comp|groot}}

Dạng cấp so sánh của groot


Trang grootst:

{{nld-adj form of|sup|groot}}

Dạng cấp cao nhất của groot

Từ so sánh và so sánh nhất[sửa]

Trang grotere:

{{nld-adj form of|infl|groter|comp-of=groot}}

Dạng biến của groter, cấp so sánh của groot


Trang groters:

{{nld-adj form of|part|groter|comp-of=groot}}

Dạng bộ phận của groter, cấp so sánh của groot


Trang grootste:

{{nld-adj form of|infl|grootst|sup-of=groot}}

Dạng biến của grootst, cấp cao nhất của groot

Xem thêm[sửa]