Bản mẫu rủi ro cao này đang bị khóa hạn chế sửa đổi để ngăn chặn phá hoại.

Bản mẫu:pn

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

pn

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Tham số Chức năng Giá trị mặc định
|head= Tùy chỉnh văn bản Mặc định là tên trang.
|g=, |g2= Chú thích giới tính. Mặc định không có.

Xem thêm