Bản mẫu:pn/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Tham số Chức năng Giá trị mặc định
|head= Tùy chỉnh văn bản Mặc định là tên trang.
|g=, |g2= Chú thích giới tính. Mặc định không có.

Xem thêm[sửa]