Bản mẫu:qualifier/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

*[[promise]], [[vow]], {{qualifier|không chính thức}} [[word]]

Xem thêm[sửa]

  • Muốn thêm nhãn vào đầu định nghĩa để cung cấp thông tin ngắn gọn về cách sử dụng, hãy sử dụng {{context}}.
  • Để chỉ ra một chất giọng cụ thể cho cách phát âm, hãy sử dụng {{a}}.