Bản mẫu:rand/doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này cho ra số nguyên giả ngẫu nhiên giữa 0 và tối đa−1.

Cách sử dụng[sửa]

{{rand|tối đa|seed|nguyên tố}}

Xem thêm[sửa]