Bước tới nội dung

Bản mẫu:semantic loan

Từ điển mở Wiktionary

Vay mượn ngữ nghĩa từ translingual test