Bước tới nội dung

test

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

test /ˈtɛst/

 1. (Động vật học) Vỏ (tôm, cua); mai (rùa).
 2. Sự thử thách.
  to put on test — đem thử thách
  to stand the test — chịu thử thách
 3. Sự thử, sự làm thử.
  test bench — giá để thử xe
 4. Sự sát hạch; bài kiểm tra.
  a test in arithmetic — một bài kiểm tra số học
 5. (Hoá học) Thuốc thử.
 6. (Nghĩa bóng) Vật để thử, đá thử vàng, tiêu chuẩn, cái để đánh giá.

Ngoại động từ[sửa]

test ngoại động từ /ˈtɛst/

 1. Thử thách.
  to test someone's endurance — thử thách sức chịu đựng của ai
 2. Thử; kiểm tra.
  to test a machine — thử một cái máy
  to test out a scheme — thử áp dụng một kế hoạch
  the doctor tested my eyesight — bác sĩ kiểm tra mắt tôi
  to test a poison — thử một chất độc
 3. (Hoá học) Thử bằng thuốc thử.
 4. Phân tích.
  to test ore for gold — phân tích quặng tìm vàng

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
test
/tɛst/
tests
/tɛst/

test /tɛst/

 1. (Động vật học) Vỏ (của cầu gai, tôm... ); mai (cua... ).
 2. (Thực vật học) Như testa.
 3. Sự thử nghiệm.
  Test d’orientation professionnelle — thử nghiệm hướng nghiệp

Tham khảo[sửa]