Bản mẫu:str ≥ len

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Bản mẫu:pp-template

[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này cho biết chuỗi có "ít nhất dài bằng" hoặc "ngắn hơn" số ký tự nào đó. Tuy bản mẫu này xử lý chuỗi, nó rất là nhẹ nhàng.

Cách sử dụng

{{str ≥ len|chuỗi|số ký tự|nếu ít nhất dài bằng số đó|nếu ngắn hơn số đó}}

Ví dụ

Để kiểm tra chuỗi "abcde" có bốn ký tự trở lên:

{{str ≥ len | abcde | 4
| Có 4 ký tự trở lên.
| Ngắn hơn 4 ký tự.
}}

Cho ra:

Có 4 ký tự trở lên.