Bản mẫu:t/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Ví dụ cho butterfly:

* Arabic: {{t|ar|فَرَاشَة|f}}
* Bengali: {{t|bn|প্রজাপতি|tr=projapoti, prajapati}}
* Javanese: {{t+|jv|kupu}}
* Latin: {{t|la|pāpiliō}}
* Russian: {{t+|ru|ба́бочка|f}}
* Serbo-Croatian:
*: Cyrillic: {{t|sh|ле̏птӣр|m}}
*: Latin: {{t|sh|lȅptīr|m}}
* Tamil: {{t+|ta|வண்ணத்துப்பூச்சி|lit= color insect}}
* Yoruba: {{t|yo|labalábá}}

Xem thêm[sửa]