Bản mẫu:yrk-IPA

Từ điển mở Wiktionary

IPA(ghi chú): [yrk-ipʲa]