PC

Từ điển mở Wiktionary
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Danh từ[sửa]

PC Chữ viết tắt trong Anh ngữ của cụm từ "personal computer" tức là máy tính cá nhân

Đồng nghĩa[sửa]