Bước tới nội dung

Thể loại:Danh từ

Từ điển mở Wiktionary

Danh từ thường đuợc chia làm 2 loại: danh từ chung và danh từ riêng, danh từ chung dùng để chỉ người, chỗ, vật, đức tính, hoặc ý nghĩa… danh từ riêng dùng để chỉ tên địa danh, tên người hoặc vật…

Trang này liệt kê các mục từ về danh từ có thẻ {{-noun-}} hay {{-pr-noun-}}.

Thể loại con

Thể loại này có 200 thể loại con sau, trên tổng số 298 thể loại con.

(Trang trước) (Trang sau)

D

J

(Trang trước) (Trang sau)

Trang trong thể loại “Danh từ”

Thể loại này chứa 200 trang sau, trên tổng số 146.174 trang.

(Trang trước) (Trang sau)

🌈

2

3

5

(Trang trước) (Trang sau)